2005-09-29 18:17 #0 av: manpeace

I regeringens budget proposition för 2006 framgår det att man kommer att avsätta 100 miljoner för FoU i småföretag. Ansvaret för den nya satsningen kommer att ligga på VINNOVA.

Ett stöd på 100 miljoner till småföretag för att stödja forskning har reserverats i budgeten för 2006. Meningen är att detta ska ske i form av nedsatt skatt för företag som satsar på forskning och utveckling.

 

"En förstärkning av de små och medelstora företagens förmåga att öka kunskapsinnehållet i sina processer och produkter och bedriva produktutveckling är central för utvecklingen av deras konkurrenskraft. Därför bör det enligt regeringens mening införas ett särskilt stöd för att stimulera utvecklingen i dessa företag", skriver regeringen i budgetpropositionen.

 

- Behoven i små och medelstora företag är stora och vi ser därför med stor tillfredställelse på satsningen. Det här är ett utmärkt sätt att genom forskning och innovation stärka småföretagens konkurrenskraft och tillväxt, säger Per Eriksson, generaldirektör på VINNOVA.

Relaterade länkar

Av: manpeace

Datum för publicering

  • 2005-09-29