2006-01-11 17:38 #0 av: Ulf H

EU-kommissionen föreslår att småföretagare ska slippa hantera två olika skattesystem när de bedriver verksamhet i ett annat EU-land. På så sätt ska det bli enklare för småföretagen att expandera utomlands.

Förslaget handlar om att småföretagens beskattningsbara inkomst ska fastställas enligt hemlandets skatteregler även om företagen bedriver verksamhet i andra EU-länder. Men skatter är inget gemensamt område inom EU. Därför bygger förslaget på att medlemsländerna själva ska komma överens, skriver Dagens Industri.

Eftersom EU-kommissionen inte kan tvinga medlemsländerna att genomföra förslaget vädjar nu kommissionen till EU:s småföretagare och deras lobbyorganisationer att sätta press på sina regeringar.

Enligt Dagens Industri är småföretagarna entusiastiska medan intresset från politikerna och skattemyndigheterna är svalt.

EU-kommissionen föreslår i första hand en försöksperiod på fem år.

Källa: SPCS Infoline

Av: Ulf H

Datum för publicering

  • 2006-01-11