2005-12-28 18:40 #0 av: Ulf H

Växtkraft Mål 3 är ett program som ger ekonomiskt stöd för att stärka individens ställning i arbetslivet och därigenom bidrar till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.

Gör en analys av ditt företags utbildningsbehov och utbilda därefter dina anställda därefter. Det finns pengar att söka både för analysdelen och för själva utbildningen.

Läs mer på relaterade länkar!

/Ulf H

Relaterade länkar

Av: Ulf H

Datum för publicering

  • 2005-12-28