2005-10-05 16:22 #0 av: manpeace

Hos ALMI företagspartner kan du ansöka om företagslån för ditt företag.

 

Bild på myntALMI erbjuder företagslån som tillsamman med egen finansiering (eget kapital, banklån mm.) kan hjälpa dig i starten eller då du behöver kapital för en större satsning. Företagslånet kan i regel högst täcka 50% av ditt kapitalbehov och ges i normalfallet upp till 250.000 kronor. I vissa fall om företagslånet är under 50.000 kronor kan ALMI medge finansiering till 100% av kapitalbehovet.

Relaterade länkar

Av: manpeace

Datum för publicering

  • 2005-10-05