2005-10-04 14:13 #0 av: manpeace

Som företagare är du ansvarig för att betala in skatter och arbetsgivaravgifter på löner du betalar ut till din personal. Även dig själv som företagsledare räknas som löntagare om du tar ut lön.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till 32,46 % för år 2005.

Fr o m 2004 ska arbetsgivaravgift i form av ålderspension även betalas för personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Arbetsgivaravgifter utgår inte om ersättningen till en och samma mottagare understiger 1.000 kronor under lalenderåret.

Tidigare fanns en regel som sa att arbetsgivaravgifter inte behövdes betalas för en privatperson om den sammanlagda ersättningen understeg 10.000 kronor under kalenderåret. I den nya socialavgiftslagen har denna regel ändrats. Nu gäller att man skall beakta om mottagagaren totalt kommer att motta lägre ersättning än 10.000 kronor. Annars skall arbetsgivaravgifter tas ut på den ersättning som du som arbetsgivare betalar även om det understiger 10.000 kronor.

Så här fördelas arbetsgivaravgifterna i Sverige

Ålderspension10,21%Efterlevandepensionsavgift1,70%Sjukförsäkringsavgift 10,15%Arbetsgivaravgift0,68%Föräldrarförsäkringsavgift2,20%Arbetsmarknadsavgift4,45%Allmän löneavgift3,07%Totalt32,46%

Som småföretagare har du även rätt till en nedsättning av dina arbetsgivaravgifter som är 5 % av den totala lönesumman per kalendermånad dock högst 3.090 kronor.

Relaterade länkar

Av: manpeace

Datum för publicering

  • 2005-10-04