2006-01-10 12:38 #0 av: Ulf H

Bolagsverket, Nutek, Skatteverket, Tullverket och Statskontoret har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på hur informationen om start av företag kan samordnas och göras enklare.

Läs mer i nyhetsbrevet nedan:
http://www.bolagsverket.se/aktuellt/nyhetsbrev/2005/nytt_fran_bolagsverket_nr_6_2005.pdf

Källa: Bolagsverket

Relaterade länkar

Av: Ulf H

Datum för publicering

  • 2006-01-10