2006-01-04 15:08 #0 av: Ulf H

Rollen som arbetsgivare har både positiva och negativa sidor. En bra inblick i arbetsgivarens vardag får du genom att kika i Arbetsgivarguiden som ALMEGA tillhandahåller.

Arbetsgivarguiden innehåller bland annat fakta om lagtexter, förklaringar, arbetsrättsdomar och läsvärda artiklar.

Arbetsgivarguiden är framtagen av Almega AB och är av generell natur och innehåller därför inte en uttömmande uppräkning av all arbetsrättslig normgivning och praxis. Arbetsgivarguiden kan inte ersätta rådgivning i det enskilda fallet.

Läs mer på http://www.almega.se/Templates/T_Combination.asp?PN=2050

Relaterade länkar

Av: Ulf H

Datum för publicering

  • 2006-01-04