2006-01-17 15:57 #0 av: Ulf H

Under våren testar Nutek interaktiva branschguider för tre branscher där reglerna är krångliga och där de brukar få många frågor.

Så här långt har man hunnit utveckla guider för branscherna:

  • e-handel
  • mat, dryck och logi
  • taxi

Fler branscher kommer löpande under våren.

Läs mer på http://www.nutek.se/sb/d/731.

Relaterade länkar

Av: Ulf H

Datum för publicering

  • 2006-01-17