2011-08-23 18:39 #0 av: korseett

Myndigheter kallar alla former av företag för näringsverksamhet. Så vad menas med det?

Enligt Skatteverket bedrivs verksamheter av antingen en juridisk person eller en fysisk person. Med juridisk person menas aktiebolag, handelsbolag med flera. Med fysisk person menas du själv.

Om du som fysisk person ska starta näringsverksamhet har du tre kriterier som ska uppfyllas vilket är självständighet, varaktighet och vinstsyfte.

Med självständighet menas att du ska stå på egna ben, att du tex inte bara har en kund som du då blir väldigt beroende av.

Med varaktighet menas att verksamheten bedrivs regelbundet och yrkesmässigt.

Och med vinstsyfte menas som det låter av namnet, att du vill tjäna på verksamheten och att företaget på sikt bär vinst

Om du inte uppfyller alla tre kriterierna kan verksamheten beskrivas som hobbyverksamhet eller inkomst av tjänst av uppdragsinkomster.