Lagar

Certifierat kassaregister

2011-11-30 08:21 #0 av: korseett

Lagen om certifierat kassaregister trädde i kraft 1 januari 2010. Här kan du läsa mer om vad som gäller

Lag (2007:592) om kassaregister m.m. kom till för att minska den svarta försäljningen dvs sådana som stoppar pengarna i egen ficka utan att skatta. Eller som Skatteverket säger " Syftet är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens."

Certifiering innebär följande:

  • Det är tillverkardeklarerat och har en tillverkardeklaration för varje version eller program.
  • Det är anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret och skapar en kontrollkod.

Skatteverket har listor på certifierade tillverkare av kassaregister och det är tillverkarnas ansvar att de lever upp till certifieringen.

Vad som menas med ett kassaregister står i lagen- utdrag nedan

5 § Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning.

6 § Med kontant betalning likställs betalning med kontokort.

Så det är alltså allt som betalas kontant med pengar eller kort.

 

Vilka ska ha kassaregister?

Så här står det i lagen-utdrag

2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §.

3 § Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som
1. endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning,
2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §,
3. bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490),
4. säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller
7. bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Det i första stycket 7 angivna undantaget gäller inte den som enligt 8 kap. 1 § första stycket alkohollagen (2010:1622) har tillstånd för servering till allmänheten.Lag (2010:1631).

 

Vilka som inte behöver ett kassaregister är de som fakturerar sin försäljning och de som har  "verksamhet med kontantförsäljning av obetydlig omfattning: Obetydlig omfattning innebär försäljning som normalt är mindre än fyra prisbasbelopp per år inklusive moms."

Ett prisbasbelopp är idag 2011, 42 800 kr vilket gör att har du en försäljning som är mindre än 171 200 kr så går du fri från att ha ett certifierat kassaregister.

Anmälan och kontroll

Man anmäler sitt kassaregister till Skatteverket och det kan du göra via deras e-tjänst. SV kan också göra kontroller och de är av två typer. Tillsynsbesök och kontrollbesök.

Länk direkt till kassaregister hos SV

Länk direkt till lagen

Anmäl
2011-12-04 11:52 #1 av: korseett

För egen del- jag bedriver salong två dagar i veckan- så slipper jag att ha ett certifierat kassasystem.Jag ligger under 4xprisbasbeloppsregeln i försäljning. Men jag använder mig av ett ändå via min kollega som jag hyr in mig hos. Jag har inte dagsrapporterna utan tar kvittokopior som sedan ligger till grund för min försäljning. Varje dag plockar jag även ut mina pengar ur kassan och skriver ett kontantkvitto till kollegan. Kassaapparaten har fått knappar som tillhör mig så en kund kan handla hos både mig och kollegan och vi kan enkelt urskilja vem som ska ha vad på dagsrapporten.

Nu har jag också börjat använda mig av iZettle som kortbetalningsmetod och jag tycker det fungerar smidigt. Enda kruxet är att jag än så länge inte har en knapp för kortbetalning och inte heller för presentkort(som inte ska momsas vid försäljning) så då får jag skriva kvitto för hand för presentkorten eller skriva på kvittokopian om kortbetalning skett.

Anmäl
2012-03-19 11:14 #2 av: BARFmycat

Måste man ha det om man bedriver E-handel?

Hälsningar Sarah Siverman, fd. sajtvärd BARF I Fokus
www.BARFmycat.com, kontakt: Sarah@BARFmycat.se
~ Ej längre aktiv på iFokus ~

Anmäl
2012-03-19 12:09 #3 av: kredka

Nej, inte vid e-handel, för då hanterar du inte kontanter - alla pengar hamnar på ditt företagskonto

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.