Vidareutveckla det egna företaget

Vad är en budget?

2012-04-06 05:40 #0 av: korseett

En budget är en ekonomisk handlingsplan för framtiden som är en gissning och uppskattning om den närmaste framtiden. Ju mer noggrann man är med underlagen för gissningen desto bättre och trovärdigare blir budgeten.

En budget brukar för det mesta skrivas i siffror och baseras på föregående räkenskapsårs faktiska siffror och sedan görs en uppskattning om det kommande årets troliga siffor.

En budget handlar inte bara om siffror utan kan även beskrivas i ord. Det kallas för den mjuka sidan. Det finns faktorer som inte går att sätta i siffror och dessa är

  • Marknaden. Hur kommer efterfrågan på dina varor och tjänster att utvecklas? Finns det ny teknik som ger effekter på din verksamhet? Befinner du dig i en trendkänslig bransch? Vad gör dina konkurrenter?Vilka är kunderna och var finns de?

  • Priserna. Vad händer hos konkurrenterna? Ska du profilera dig genom höga, låga eller lagom priser? Ska du ändra din prissättning?

  • Personalen. Har du rätt personal? Hur är ålderssammansättningen? Hur hög är personalomsättningen? Behövs det anställa eller säga upp? Ligger löner och förmåner rätt? Vilka är dina nyckepersoner?

  • Produkterna. Är kvalitén tillräckligt hög? Är produkterna ändamålsenliga? Kan produkterna utvecklas?

  • Omvärlden. Vilka hot finns mot din verksamhet? Kommer skärpt regelverk att påverka din verksamhet , tex miljökrav? Kommer ny lagstiftning att påverka verksamheten? Kommer nya innovationer att påverka din marknad?

  • Kreditmarknaden. Kommer du att kunna låna pengar i framtiden?

 

Utöver dessa faktorer att fundera över behöver du också bli klar över vad du vill med ditt företag. Det kan handla om du vill växa, utöka och anställa kontra minska eller kvarstå i samma storlek. Det kan också handla om din arbetsbörda- mer eller mindre samt ditt uttag för lön.

 

Att jobba aktivt med en budget ger många fördelar men även nackdelar. Nackdelarna är att det är tidskrävande och att det finns en risk med att man låser sig fast i budgetmålen. I vissa lägen är det svårt att göra en budget och det gäller för nystartade, när man växer snabbt och när man går in på nya marknader.

Fördelarna är desto fler. Man tvingas att åtminstone en gång per år gå igenom sitt företag och analysera det. Att skriva ner målen och förutsättningarna ger ett handfast material som du med fördel använder dig av, tex vid ansökan om lån eller checkkredit. Det ger en mental kraft att jobba vidare och om man är fler i företaget, att tillsammans vara överens och jobba mot ett mål samtidigt som man ger sina medarbetare ett ansvar. Att få se alternativen inför framtiden gör en bara gott och då lever man både i nuet och framtiden.

 

Det kommer fler artiklar i ämnet

 

Författad med hjälp av boken Budget från Björn Lundén-information


Bild hämtad från http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=632&picture=foretag

 

Anmäl
2012-04-24 07:49 #1 av: korseett

Första gången man jobbar med att sätta en budget kan det nog vara lite trixigt men låt det inte hämma er. Det är ju en förutsägning så det kan hända mycket på vägen.

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.