Redovisning och skatter

Nyckeltal

2012-04-23 21:05 #0 av: korseett

Nyckeltal är en beskrivning av olika framräknade jämförelsetal som används för att analysera ditt företag. Med en balansrapport för handen kan du räkna ut följande fyra utvalda nyckeltal.

Soliditet

Det vanligaste nyckeltalet är det som kallas för soliditet. Det påvisar ditt företags långsiktiga betalningsförmåga och hur sårbart företaget är. Det anger hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Ju högre tal desto bättre men 30-40% bör man ligga på.


Man räknar ut soliditetstalet genom att ta summan av Eget kapital dividerat med totalt Kapital d.v.s summan av tillgångarna.
T.ex. det egna kapitalet är 100 000 och de totala tillgångarna är
300 000 kr.
100 000/300 000= 0,333 ~33,3%

Soliditeten är då 33,3%

Om du har obeskattade reserver dvs vinster som företaget inte tagit upp till beskattning än, i din balansrapport ska du ta
(Eget kapital + 72% av obeskattade reserver) dividerat med Totalt kapital
Ex. Eget kapital är 100 000, totalt kapital är 300 000 och de obeskattade reserverna har i bokslutet värderats till 50 000.

100 000+ 50 000x 0,72 / 300 000= 136 000/300 000 = 0,453~45,3%

Kassalikviditet

Det här nyckeltalet visar på företagets kortsiktiga betalningsförmåga. En kassalikviditet på 100% eller mer betyder att företaget kan betala sina kortfristiga skulder. Ett värde under 100% påvisar att man kan behöva se om sitt hus med antingen försäljning av fastigheter eller inventarier eller ta ett lån. Formeln är Omsättningstillgångar utom varulager dividerat med kortfristiga skulder.
Omsättningstillgångar är varulager, kortfristiga placeringar, kundfordringar samt kassa och bank.

Ex.1 varulager är värderat till 100 000 och övriga omsättningstillgångar till 50 000. De kortfristiga skulderna uppgår till 40 000. 
50 000/40 000= 1,25~125% bra

Ex.2 omsättningstillgångar är  40 000 och kortfristiga skulder 50 000
40 000/50 000= 0,8~ 80% inte bra

Balanslikviditet

Det här nyckeltalet ger en bild av företagets effektivitet när det gäller lagerhantering och försäljning. Beräkning är totala summan av omsättningstillgångarna dividerat med summan av kortfristiga skulder. En balanslikviditet bör ligga på 2 = 200%

Ex.1 Totalt omsättningsbelopp enligt ex. 1 ovan är 150 000. De kortfristiga skulderna är fortfarande 40 000.
150 000/40 000= 3,75~375% bra

Ex.2 Totalt omsättningsbelopp är 40 000 och de kortfristiga skulderna 50 000
40 000/50 000= 0,8~80% inte bra

Skuldsättningsgrad

Det här nyckeltalet beskriver hur mycket skulder företaget har i förhållande till det egna kapitalet. Över 1 eller 100%, vilket som används, betyder att skulderna är större än det egna kapitalet och det då att företaget befinner sig i en större risk. Uträkningen görs genom att ta de totala skulderna dividerat med det egna kapitalet.

Ex. 1 Skulderna uppgår till 150 000 och det egna kapitalet till 50 000
150 000/50 000= 3~300%  mycket dåligt

Ex.2 Skulderna uppgår till 50 000 och det egna kapitalet till 150 000
50 000/150 000= 0,333~33,3% mycket bra

Bilden är hämtad från http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=17641&picture=nyckel

Anmäl
2012-04-24 07:47 #1 av: korseett

Finns många olika nyckeltal man kan jobba med. Googla på ordet så lär du finna mera.

Anmäl
2012-10-10 02:21 #2 av: Tiskella

Hej! passar på att fråga här på samma ämne :)
Vad kan det finnas för anledning att ett bolag i sin delårsrapport har resultaträkningen på ett större tidsintervall än balansräkningen? på en del av dessa rapporter överensstämmer inte periodens resultat, och det blir svårt att få fram avkastning på eget kapital m,m, eller dubbelkolla bolagets egna uträkningar. Anses nyckeltalen föråldrade om de nu beräknas utifrån årsredovisningen 2011?

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.