2012-11-02 14:33 #0 av: korseett

Det finns butiksstölder och det finns snatteri. Gränsen ligger numer vid ett värde av 1000 kr. Det stjäls för miljarder årligen i Sverige. Av de anmälda stölderna 2011 klarades 43% upp.

I Brottsbalkens åttonde kapitel, första och andra paragraferna definieras stöld så här

§1 Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

§2 Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tyvärr är det ju så att de flesta stölderna inte upptäcks så det är svårt att veta med säkert hur mycket som egentligen försvinner i klåfingriga händer.

Visste ni att var tredje niondeklassare uppgett att de hade snattat nån gång under året i en undersökning som BRÅ gjort?

 

Fakta från BRÅ

  • 62 600 butiksstölder polisanmäldes (2011)
  • 1 000 kronor — gränsen mellan snatteri och stöld (ändrad från 800 kronor av Högsta domstolen i september 2009)
  • 39 procent av de misstänkta är kvinnor (2010)