2016-12-19 13:07 #0 av: tlover

Regeringen har på förslag att till 2020 ska 95% av Sveriges privatpersoner och företag ha bredband med minst 100mbit/sek, 2023 ska hela sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalité och 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringens-nya-bredbandsstrategi---ett-helt-uppkopplat-sverige/

Bra internet är i princip en nödvändighet för företag numera då allt fler tjänster digitaliseras. Tycker du att du har nog bra internet till ditt företag?